Presentació (12-Feb-2015).

En aquest blog pretendrem fer un recull fotogràfic i informatiu de tots els orgues de Catalunya. Despres de la guerra civil espanyola es calcula que el 50% dels orgues de Catalunya vàren ser destruits pels republicans. No obstant en el blog intantarem recollir els orgues que avui en dia encara persisteixen així com les principals empreses contructores i els organistes mes importants del país.

No hay comentarios:

Publicar un comentario