14. Orgue de l'Església de Santa Maria del Remei, Les Corts, Barcelona, Barcelonès.

El dia 26 d'agost de 1846 es feu la cerimònia de col·locació de la primera pedra en la part en que s'aixeca el presbiteri. Pocs dies després comencen les obres, aturant-se el mes de gener de 1847 per falta de cabdals; no es recomencen fins el mes de maig de 1848 tornant-se a parar el gener de 1849 encarregant a l'arquitecte Josep Oriol Mestres un pressupost de les obres que cal fer per acabar l'església, cambril, altar major i casa rectoral, que ho valora per un total de 352.034 rals; les obres es van acabar a finals de l'any 1849 i el dia 28 de febrer de 1850 es feu la cerimònia de la benedicció de la nova 'Església.
L'any 1891, l'arquitecte municipal Antoni Rovira i Rabassa, fa el projecte de restauració i acabament de la façana;  en aquesta època també fa el projecte del campanar, i el 1894 dirigeix les obres de la primera fase del campanar, que s'acaba el juliol de 1897.
L'any 1900 es detecten esquerdes, el novembre del mateix any es fa un dictamen declarant l'edifici amb un estat de ruïna progressiva, proposant les obres necessàries per a corregir-ho. Com a conseqüència l’església va restar tancada quasi dos anys. Les obres de consolidació i restauració no es van portar a terme fins l'any 1902.
El setembre de 1905 es fa la il·luminació elèctrica del Cambril i de la Mare de Déu del Remei.
El març de 1913 es fan obres de restauració amb importants millores; suposo que aquestes van ser l'electrificació de tot l'edifici, ja que coincideix en l'època en què es va començar a generalitzar l'enllumenat públic i domèstic. Seguint aquestes millores comencen les restauracions d'alguns altars, molt probablement ennegrits per la il·luminació amb ciris.
La imatge de la Mare de Déu del Remei era obra de l'escultor Pere Pagès i fou donada per En Josep Ma. Molins i de Clascà, propietari de la Torrerrodona, el dia 11 de maig de 1851; i el mateix any, En Francesc i Mònica Gili, propietaris de cal Sol regalaren un mantell brodat.
Amb data de 23 de desembre de 1866 trobem un rebut per fer el Cambril i barrar el pas per al darrera.
No hay comentarios:

Publicar un comentario