19. Orgue de l'Església de Santa Susana del Mercadal, Girona, Gironès.

Quan la ciutat de Girona començà a estendre's a l'esquerra de l'Onyar, es construí un modest temple, en una zona anomenada El Mercadal, perquè s' hi celebraven les fires i mercats extraordinaris que no podien ser encabits en la reduïda Plaça de les Cols, seu del mercat diari. Amb el pas del temps aquella barriada anà creixent i també s' anà ampliant el temple, que esdevingué parroquial. Durant uns anys depengué de la parròquia de Sant Feliu, i s'anomenava El Mercadal de Sant Feliu. L'abat de la Col·legiata tenia la facultat de nomenar el rector del Mercadal. Fins ben entrat el segle XX la parròquia del Mercadal era la més pobra de la ciutat. A començament d' aquell segle l'edifici experimentà una important reforma, i l' any 1927 s'acabà la construcció d'un nou campanar d'estil neogòtic. L'any 1936 s'enderrocà la casa rectoral i s' inicià l'enderroc del temple, obra que l'any 1939 encara no havia acabat. En el solar resultant de la desaparició de temple, rectoria i monestir de les Bernardes es projectava edificar-hi el mercat d'abastaments. El febrer del 1939 la parròquia recuperà les seves propietats. Després de llargues discussions entre Bisbat, junta d'obra parroquial i Ajuntament, s' acordà la reconstrucció del mutilat edifici. Interinament el culte parroquial se celebrà en la Capella de l'Hospital de Santa Caterina. Fins que, el maig del 1943, es beneí el temple recuperat. Posteriorment s'hi practicaren importants reformes.
Fins l' any 1952 la parròquia del Mercadal s'estenia per la totalitat de la Girona de l' esquerra de l'Onyar, fins a Palau, Santa Eugènia i la riba dreta del Ter. La parròquia que havia estat la més pobra de la ciutat s'havia convertit en la més important. Les modernes parròquies de Sant Josep, Sant Salvador i Sant Pau tenen les seves respectives demarcacions en territori que havia estat parroquial del Mercadal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario