49. Orgue de l'Església parroquial de Sant Pius X, El Congrés i Els Indians, Barcelona, Barcelonès.

Un altre temple a destacar d'aquest període és la parròquia de Sant Pius X situat al barri de Vilapicina. Aquest temple es va construir per commemorar la celebració del Congrés Eucarístic Internacional a l'any 1952 a Barcelona. Aquesta església va ser realitzada per l'arquitecte José Mª Soteras Mauri i es va finalitzar l'any 1963. A diferència de molts altres temples, es va construir seguint fidelment el projecte i segons les directrius de l'arquitecte.


La distribució del temple es basa en una nau principal voltada mitjançant una volta de canó, la qual havia estat àmpliament utilitzada en construccions religioses anteriors. No obstant això aporta elements singularment moderns com és la realització d'aquesta coberta voltada mitjançant arcs parabòlics de formigó armat. Aquests arcs es bifurquen i s'entrecreuen entre si.

El entrebigat està format per una armadura sobre el qual es recolzen panells triangulars de formigó armat prefabricat. Aquest predomini estètic de l'estructura realitza la funció de decoració de enteixinat del sostre. A això s'ha d'afegir la immaterialitat d'aquesta coberta suspesa per sobre de l'església i separada de la base de la mateixa mitjançant una franja de vidrieres de colors que aporten una gran lluminositat al temple i alhora una simbologia recuperada dels temples gòtics de " Déu és la llum del món ". La planta baixa del temple està envoltada per un mur d'obra vista. Aquest mur perimetral d'obra vista dóna calidesa a l'interior del temple.S'ha de tenir en compte que ens trobem davant d'un temple de grans dimensions de 1.750 m2 construïts i amb una cabuda d'aproximadament 800 persones assegudes. Aquest temple és el principal equipament del barri del Congrés i és l'element més emblemàtic d'aquesta comunitat.


Imatge parcial de l'Orgue

Aquest temple es completa amb una petita capella del Santíssim de forma ovalada situada en un lateral costat de l'entrada del temple. Està revestida amb materials que aporten recolliment i intimitat com són els murs perimetrals d'obra vista i el fals sostre de fusta. Finalment com a element de referència apareix a l'exterior del temple i separat del mateix un campanar exempt de gran alçada. Aquest campanar també està realitzat amb estructura de formigó armat i facilita la localització i identificació de l'església des de diferents punts del barri

No hay comentarios:

Publicar un comentario