45. Orgue de l'Església de Sant Francesc d'Assís, Putxet, Barcelona, Barcelonès.

Es va fundar el 1940. Finalitzada la Guerra Civil, i després de diversos intents en dècades anteriors, es va obrir aquesta casa que ja des dels seus inicis es va dedicar a tasques pastorals ia l'ensenyament a les Escoles Antonianas. Durant algun temps va ser seu dels estudiants religiosos de filosofia i teologia. En els moments actuals les tasques bàsiques són la pastoral, en els seus vessants eclesial, catequètica i formativa, i els compromisos socials a Càritas, assistència social i Associació "Dones Llatines sense Fronteres".
Una fita important va ser la inauguració l'any 2000 del "Centre Sant Francesc d'Assís" que amplia notablement les dependències ja existents possibilitant dur a terme noves tasques. El grup missioner i el nombrós planter de joves, amb esperit creatiu, enriqueixen l'ampli ventall de possibilitats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario