79. Orgue del Covent de Sant Agustí, Cervera, Segarra.


Aquest convent fou fundat el 1362 i dotat econòmicament pel seu promotor, el mercader Ramon Serra. Estava situat al carrer Major de Cervera, en un lloc actualment molt cèntric però relativament despoblat en aquella època. El 1473 es va celebrar un capítol provincial en aquest establiment.
Va mantenir-se fins l’exclaustració de 1935, l’església fou enderrocada a finals del segle XIX a causa del mal estat de conservació que presentava, al seu lloc es va aixecar un edifici nou, neogòtic.