88. Orgue de l'Església de l'Hospital de Sant Pere, Vilassar de Dalt, Maresme.

Benvinguts a la Fundació Hospital de Sant Pere, residencia asistida situada a la població de Vilassar de Dalt, en una zona agradable i tranquil·la del Maresme.

La nostra atenció s'adreça a la prestació de serveis integrals a la tercera edat, basant-nos en una atenció individualitzada per a cada resident.
La  fundació es  denomina “Fundació  Privada Hospital de Sant Pere” i és una entitat sense ánim  de lucre que té el patrimoni, els  rendimentes i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d`interés general previstes en els estatuts.

La Fundació té vocació de permanencia i té el seu inici en la fundació, per Decret del Bisbat de Barcelona el dia 21 de  juliol de 1728 i essent els seus fundadors Mn. Pere Puig i Batlle i el Comú de Vilassar, de l`HOSPITAL DE SANT PERE. Després dúns anys d´inactivitat i ocorreguda la mort de Mn. Pere Puig, l`Hospital de Vilassar fou novament fundat el dia 26 de maig de 1772, segons concòrdia entre el Rector i el Comú de Vilasar,d`una part, i les hereves de Mn. Pere Puig d´altre.

Essent actualment  una Fundació Privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i té una durada indefinida. Amb la finalitat de normativitzar I'ordre i el bon govern dins les instal-lacions de la Fundació, I'any 1992 es va aprovar el reglament de règim interior de la Residencia Geriàtrica Hospital de Sant Pere.

No hay comentarios:

Publicar un comentario