39. Orgue de l'Església de Sant Jaume, Ulldemolins, Priorat.

L'esglesia de Sant Jaume d'Ulldemolins es una de les mès completes obres del renaixement a Catalunya. Pot adscriures a la denominada Escola de Camp de Tarragona. Va ser projectada per Mn. Jaume Amigó, fill d'Ulldemolins i rector de Tivissa i va ser construida entre el 1584 i 1591, sota la direcció de Pere Blai.
El seu emplaçament en una posició un tant lateral fa que des de llevant, nort i ponent, el volum de l'esglesia destaqui plenament sobre la resta del poble d'Ulldemolins.

L'edifici té una sola nau de la que destaca el cos superior del campanar de toxo massís. Aquesta nau té cuatre capelles a cada costat, presbiteri i dos sacristies. El peu del campanar forma una capella, i simetrica a l'anterior n'hi ha una altra davall les escales que condueixen al cor, a partir del que s'accedeix a les galeries superiors que ocupen ambdos costats de l'esglesia. L a nau es cobreix amb una volta de toxo amb llunetes i el presbiteri i el cor amb una volta d'artista també de toxo.

Destaquen com elements mès rellevants el seu campanar i la façana. El campanar s'estructura amb cinc nivells, el primer de pedra i els altres de toxo massís amb una successió de planta cuadrada, octogonal i circular que combina els models italians amb altres trets del seu projectista.
La façana principal, d'estil clarament reinaixentista, de carreus rectangulars i composició vertical. La porta té un arc pla amb dovelles, frontó corb i ocul, enmarcat per un arc de mitja punta i frisat d'ordre doric.

No hay comentarios:

Publicar un comentario