97. Orgue de l'Església de Sant Romà, Lloret de Mar, Selva.

L’orgue de Lloret de Mar, situat a l'Església de Sant Romà de Lloret, va ser construït als voltants de 1930 per la “Fábrica de Órganos Nuestra Señora de Montserrat” de Collbató, dirigida per l'orguener italià Silvio Puggina.

Puggina arriba a Catalunya a principis dels anys 20 amb l’encàrrec de construir l’orgue del presbiteri del Monestir  de Montserrat. L’any 1926 juntament amb els seus tècnics s’estableix a Collbató i funda, sota el patrocini de l’empresari Joan Rogent, el primer taller d’orgues de transmissió sencerament pneumàtica del país. És un dels dos únics instruments construïts sota la direcció de Puggina (que regentà el taller fins 1936) que s’han conservat en estat original, la resta varen ser destruïts o modificats posteriorment.

Disposició

De transmissió pneumàtica tubular consta de 18 registres i un total de 1405 tubs, amb la següent disposició:
I Manual
II Manual
Violó 16’
Bordó 8’
Principal 8’
Viola 8’
Flauta travessera 8’
Veu celeste 8’
Dulciana 8’

Flauta octaviant 4’
Octava 4’

Fagot oboè 8’
Flauta harmònica 4’
Veu humana 8’
Quinzena 2’
Replè 4 files

Pedal

Trompeta amable 8’

Subbaix 16’
Trompeta 4’

Baix harmònic 8’

Acoblaments: I-P, II-P. II-I, Sub I-I, Sup I-I, Sub II-I, Sup II-I, Sub II-II, Sup II-IITrèmol, expressió I i II, Crescendo

Dues combinacions lliures, nou fixes
Piano pedal i transpositor