51. Orgue de l'Església parroquial Basílica de Santa Maria, Manresa, Bages.

El primer orgue està documentat el 1506. Durant la Guerra de Successió, l’any 1714, un incendi cremà l’orgue existent que fou reconstruït, uns anys més tard, pels mestres orgueners Anton i Josep Boscà. L’orgue actual es va comprar l’any 1957 al monestir de Montserrat (que havia estat construït l’any 1922), per substituir el que varen cremar dia 29 de abril de 1937 (durant la Guerra Civil).
 A l’any 1988, s’estrenà l’ampliació de registres i la restauració que realitzà l’orguener Blancafort. L’organista, que solia ser beneficiat, acompanya el cant religiós i amenitza les funcions litúrgiques. El primer organista fou Rnt. Miquel Aymerich del Bosch, el 1562.

No hay comentarios:

Publicar un comentario